víra satanistů

Jako satanismus se označuje kult "padlého anděla" Satana, chápaného (na rozdíl od křesťanství) jako protiklad Boha.

Satanismus není organizačně ani myšlenkově jednotný, během historie vzniklo mnoho různých hnutí, sekt a ideologií označovaných jako satanistické. V současné době je satanistické hnutí v anglosaském světě silně ovlivněno dílem Antona Szandora LaVeye, který vycházel z antického hédonismu a Nietzscheho nihilismu.